About That "Palestinian People" (In Czech)

Komentátor na t?chto stránkách (Dhimmi Watch pozn. Islám Info) nedávno v reakci na mé tvrzení, ?e nexistují ?ádní palestinci, prohlásil: “Národ je myšlenka, sdílená identita, a palestinci jí mají. Jen tak nezmizí. I kdy? cestují po sv?t?, pova?ují se za uprchlíky a udr?ují si své národní pov?domí”.

To ale nijak nevyvrací, ?e “palestinská národnost” je politicky motivovaná konstrukce. A ?e politicky motivovaná konstrukce “palestinského lidu” z místních arab? (t?ch v Gaze a na území, které jordánci v roce 1948 p?ejmenovali na “Západní b?eh”) m??e být nearaby a nemuslimy zbo?ena. Jednoduše mluvme o této konstrukci jako o tom, ?ím skute?n? je. Odmítn?me psát tu frázi bez uvozovek: “palestinský lid”. Donekone?na citujme všechny araby, kte?í otev?en? ?ekli, pro? tato fráze a tato myšlenka vznikla. M?la být podsunuta západu. Stejn? jako v roce 1938 Henleinova kampa? za získání “legitimních práv” pro “sudetské n?mce”.


Join leaders of the American Middle Eastern community to endorse

Donald J. Trump
for President of the United States

and spend an evening with his foreign policy advisors featuring
Dr. Walid Phares
and other surprise campaign guests.

Monday October 17th

Omni Shoreham Hotel
2500 Calvert Street Northwest
Washington, DC 20008

cocktails at 6pm - dinner at 7pm
Business casual attire

$150 per person / $1500 per table

Sponsored by the American Mideast Coalition for Trump

Buy Tickets

Subscribe